Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Yritys: Ksafe Oy
Yhteyshenkilö: Kaisa Sallavo
Osoite: Talvikkitie 7 G 305, 01300 Vantaa, Finland
Y-tunnus: 2899181-1
Puhelin: +358 50 5035 32413
Sähköposti: info@ksafe.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.
Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan yhteydenottolomakkeesta, verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen.
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin.
  • Tilastollisiin tarkoituksiin.
  • Markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuojaasetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja toimittajille, logistiikka- ja maksupalvelu-yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan ja liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen muille ulkopuolisille taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa
tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen säilytys ja suojaus

Kaikki kerätyt tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä, luvattomalta käytöltä, laittomalta poistolta ja niitä pääsee tarkastamaan vain Ksafe Oy.

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Ksafe Oy:n pilvipalvelut on suojattu vahvalla suojauksella ja salauksella tietosuojalakia noudattaen.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus.
  • Oikaisuoikeus.
  • Oikeus peruuttaa suostumus.
  • Poisto-oikeus.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Evästeet ja analytiikka

Sivuilla käytetään evästeitä sivuston toimivuuden, käyttökokemuksen ja palvelun edistämiseen. Voit hallita evästeitä selaimesi asetuksista, joista voit myös ne poistaa.

Analytiikkaan käytetään Google Analytics -ja Google Adwords -sovelluksia. Tarkoituksena on kävijämäärän ja kampanjoiden anonyymi seuranta. Seurantaa ei siis voi kohdistaa yksittäiseen henkilöön.

Päivitetty

Päivitetty 2.1.2019